Hvad laver man som spejder…

De ugentlige spejdermøder foregår så vidt muligt udendørs i de gode omgivelser ved vores hytte ”Raftehuset” i Højbyskoven, så derfor skal man have tøj på, der passer til vejret og årstiden. Der er mange former for aktiviteter, der ofte har som målsætning, at man kan tage et mærke. Mærkerne er bevis på, at man har lært en ny disciplin – og det kan være Knivbevis, Knob, Kompas, Pioner (lave konstruktioner med rafter og reb) og så videre. Ofte tændes der op på bålpladsen, hvor der hygges omkring lejrbålet med såkaldt primi-mad, og det kan være pandekager, stegte kartofler, kylling og meget mere.

Lejrture…

Flere gange årligt er der tilbud om deltagelse i lejrture, hvor der er en til to overnatninger i telt og med sovepose. På turene er der ofte et bestemt tema, der er udgangspunkt for aktiviteterne – og ofte er turene ledsaget af orienteringsløb med kompas, der også kan ske som natløb. Maden på turene er naturligvis af lidt primitiv karakter – men de fleste gange deltager der frivillige hjælpere i køkkenet, der sikrer, at ingen går sultne i seng! Turene præges i høj grad af fælles aktiviteter, hvor samarbejde om løsning af opgaver er vigtigt – og ingen kommer til at kede sig.

Hvem står for aktiviteterne …..

Alt spejderarbejde sker gennem frivillige indsats. Det gælder såvel ledere som de forældre, der enten er aktive i arbejdet i Grupperådet eller som hjælpere ved diverse lejrture (”madonkler og –tanter”). Uden denne frivillige indsats kan gruppens aktiviteter ikke arrangeres – og derfor er det vores håb, at nye forældre også vælger at hjælpe til i løbet af året på den ene eller anden måde. Dette kan være kørsel til en hytte på Fyn, bruge et par timer ved Julemarkedet eller ved Hyttedagen – eller måske hjælpe til en aften ved Ulvene.

Informationer til forældre om ture og lignende

Ved spejdermøderne får spejderne sedler med hjem om den kommende periodes program og om diverse lejrture. Sedlerne kan også hentes her på hjemmesiden under hver gruppes egen side.