Bævere er for spejder fra 0. – 1. klasse, bæverne mødes søndag i lige uger 9:30 – 11:30

Bæverne er en flok med massere leg, og udfordringer i skoven. Vi kommer tættere på naturen og lærer gennem forskellige lege.